Учебен план за 2015/2016 година

Начало на учебната година: 20 септември 2015
Край на учебната година: 09 юли 2016
Ваканции:
макс. 10 деца в група
1.Български език (35 мин.) – устна реч
2.Български език (35 мин.) – писане (букви, изречения…)
3.Български език (35 мин.) – малки съчинения
4.Роден край (35 мин.) – моят дом, моето семейство, моето училище, нашата улица

Учебници

Български език за 2. клас (Булвест)
Тетрадка N 1 и N 2 (Булвест)
Тетрадка български език 2. Клас. Развитие на речта (Булвест)
Читанка за 2. Клас
Тетрадка по четене
Роден край