Учебен план за 2018/2019 година

Начало на учебната година: 16 септември 2018
Край на учебната година: 29 юни 2019

Ваканции

Коледна ваканция:

22 декември 2018 – 06 януари 2019

Великденска ваканция:

15 април 2019 – 28 април 2019

Пролетна ваканция

10 юни 2019 – 23 юни 2019

 

Учебна година 2018-2019

Продължителност на учебните часове по БЕЛ:

1 и 2 клас по 35 мин.

3, 4 и 5 клас по 40 мин.

Продължителност на учебните часове по изкуствата: 45 мин.

Междучасия по 5 мин.

Едно голямо междучасие от 20 мин.

1 клас

1. 9.30-10.05 – БЕЛ

2. 10.10-10.45 – БЕЛ

3. 10.50-11.25 – БЕЛ

11.25-11.45 – междучасие

4. 11.45-12.40 – Изобразително изкуство/Традиции и обичаи/Роден край

5. 12.45-13.30 – Танци

2 клас

1. 9.30-10.05 – БЕЛ

2. 10.10-10.45 – БЕЛ

3. 10.50-11.25 – БЕЛ

11.25-11.45 – междучасие

4. 11.45-12.40 – Изобразително изкуство/Традиции и обичаи/Роден край

5. 12.45-13.30 – Танци

3 клас

1. 13.00-13.40 – БЕЛ

2. 13.45-14.25 – БЕЛ

3. 14.30-15.10 – БЕЛ

4. 15.15-16.00 – Изобразително изкуство/Традиции и обичаи

4 и 5 клас

1. 10.30-11.10 – БЕЛ

2. 11.15-11.55 – БЕЛ

3. 12.00-12.40 – БЕЛ

12.40-13.00 – междучасие

4. 13.00-13.40 – История

5. 13.45-14.10 – География

6. 14.15-15.00 – Танци

7. 15.15-16.00 – Изобразително изкуство/Традиции и обичаи