Проектите ще бъдат задвижвани при регистриране на необходимия интерес. Първоначално интересуващите се могат да се обаждат на телефоните или е-мейлите на дружеството, или чрез контакт-формата на сайта. При наличие на известен интерес, на тази страница ще бъде публикувано име и телефон на ръководителя на проекта, който ще продължи организацията и изпълнението му.

 

* Проектът „Български народни танци“ е активиран. Влезте в дълбочина за повече информация.