Дружество за стимулиране на образованието и културата

Българско училище „Д-р Петър Берон“ – Манхайм

Място  на провеждане на занятията:

Сградата на бившето училище  Franklin – Elementary School

Wasserwerkstrasse 70

D-68309 Mannheim

 

Адрес за кореспонденция:

Ortenaustraße 20

D-68163 Mannheim

Telefon: +49 (0)1797396744

Fax: +49 (0) 621 86429934

E-Mail:: info@bgschule-mannheim.de

URL: bgschule-mannheim.de

 

[contact_form] (временно деактивирана)